Bosfish i zdrava ishrana životinja

Pravilna ishrana jedan je od bitnih uslova za uspješno uzgajanje riba.

U uzgoju riba  gdje je riba ovisna isključivo o onome što joj damo, opasnost jednostranog, odnosno nepravilnog hranjenja je veća nego u prirodi gdje sama nalazi najrazličitiju hranu.

Bosfish hrana sadrži bjelančevine, ugljene hidrate, masnoće, minerale i vitamine i to u odgovarajućem kvalitetu i količinama.  

Bosfish ispunjava specifične zahtjeve u vezi riblje hrane jer je riblji probavni sistem dosta kratak pa hrana mora biti što lakše probavljiva. Ishrana ribe kvalitetnom hranom je jedan od najvažnijih faktora koji utiče na rast ribe, konverziju hrane i sastav mesa ribe u uslovima intenzivnog uzgoja.

Potrebno je da hrana za ribu bude tako formulisana da se obezbijedi optimalna kombinaciju hranjivih sastojaka iz različitih izvora i adekvatan sadržaj energije za svaku vrstu i kategoriju ribe, u skladu sa njenim fiziološkim potrebama i uslovima uzgoja.

U hrani za ribe masti su najbogatiji izvor energije i masnih kiselina i u njima rastvorenih vitamina.

Kontrolisani uslovi gajenja ribe u akvakulturi, sastav hrane, sadržaj proteina i masti u hrani, uslovi okoline, veličina ribe i genetski potencijal utiču na sastav i kvalitet gajene ribe, pri čemu se može reći da najveći uticaj ima sastav Bosfish hrane.

Bosfish vjeruje da može napraviti važan doprinos društvu, idući korak po korak uz odgovorno stvaranje novih vrijednosti za naše društvo i posebno zajednice u kojima poslujemo.

Naši pripriteti su proizvodnja zdrave hrane za životinje i ekološki održiva proizvodnja.

Podijeli objavu:

Facebook
Twitter
LinkedIn