Bosfish: Hrana za slatkovodne i morske ribe

“Ishrana i zdravlje riba je dug i zdrav život čovjeka” S obzirom na promjenljivu tjelesnu temperaturu, ukupni životni procesi kod riba uvjetovani su toplinom vode, koncentracijom otopljenog kisika, salinitetom i onečišćenjem vode. Pored navedenih faktora, jedna od najbitnijih stavki koje utiču na probavu jesu hranljive materije unesene obrokom, te količina samog obroka. Ribe, poput Kalifornijske […]